De filosofie van Zarah's Hoeve

 

 

 

Zarah’s Hoeve, Centrum voor Mens en Paard richt zich op mensen die voor hun persoonlijke problemen een oplossing zoeken. Vaak doen ze dat met behulp van de paarden, soms met de hond of een van de poezen. Of starend naar de kippen, of werkend in de moestuin.

Er kan hierbij ondersteuning geboden worden door coachingsgesprekken.

 

De boerderij

Het centrum voor Mens en Paard wordt gevormd door een paardenbedrijf en een zorgboerderij. Er leven 12 paarden, een stel kippen, een hond, vijf katten, vier konijnen. En Bep; de ondernemer.

Er is een grote moes- en bloementuin die op natuurlijke wijze aangelegd en onderhouden wordt.

Het bedrijf biedt een mooie, rustige en veilige plek waar begrip en respect voor elkaar, voor de dieren en de natuur, normaal zijn. Er is een ontspannen en vrolijke sfeer.

Veel van de mensen die er komen, zeggen dat het een plek is  'waar ze zich thuis voelen'.

 

Wat willen we ?

Mensen en paarden die om wat voor reden dan ook in het leven beschadigd zijn, een mogelijkheid voor herstel bieden en de kracht vinden die bij hun aard past.

Een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar en hun leefomgeving.

 

Dat doen we door:

A) de natuur zijn werk te laten doen

Door op de boerderij - zoveel als mogelijk is - een omgeving te creëren waarin mens en dier zijn kern, zijn essentie terug kan vinden. In natuurlijke omstandigheden, met natuurlijke middelen.

Door natuurlijke omstandigheden te creëren worden de dieren, de planten maar ook de mensen sterker. Alle dieren en planten leven -zoveel mogelijk - op een manier die bij hun oorspronkelijke leefomstandigheden en aard past. Zo wordt het zelfgenezend vermogen groter.

B) vanuit het totale plaatje naar mens en dier te kijken

Door te kijken naar mens en dier als een geheel en naar alle aspecten die een rol kunnen spelen als het niet meer loopt in het leven of als er problemen zijn. Dat kan gaan om leefomstandigheden, werk, relaties, heftige gebeurtenissen, niet erkende aanleg voor bepaalde zaken.

Men noemt dit een holistische werkwijze.

C) van rust naar uitdaging te gaan

Door een plek te bieden waar mens en dier tot rust kunnen komen, geaccepteerd worden en zich thuis kunnen voelen. Hen uitdagingen voor te leggen en vandaar te stimuleren te gaan groeien.

D) contact met de paarden (en de andere dieren)

Door mensen met paarden + paarden met mensen in contact brengen en plezier en ontspanning aan elkaar laten beleven. De paarden zijn er duidelijk in of ze willen werken en kiezen er meestal zelf voor om met jou aan de slag te gaan.

E) duurzaamheid tot op het bot

Er van uit te gaan dat alles waarde in zich heeft; mensen, dieren, spullen, materialen, natuur. Dus ‘rotzooi’ / waardeloos kennen we hier niet. We gebruiken zoveel als mogelijk alles opnieuw, en gooien bijna niets weg.

Zaken die misschien zonder waarde lijken (mest, brandnetels, onkruid, strotouwtjes) hebben op een andere manier ‘nut’.

Voorbeelden

v     

Mest van de dieren hebben we nodig als voeding in de tuin,

v     

Brandnetels zijn gezond voor de paarden als toevoeging op het voer, als luizenbestrijding in de tuin, reinigend als thee voor mensen,

v     

Strotouwtjes gaan naar de bouwclub van de carnavalsvereniging of we knopen de tuinhekjes er mee aan elkaar.

v     

Bij het uitsteken van onkruid worden de regenwormen uit de wortels gehaald en liefdevol naar de composthoop gebracht.

v     

Strotouwtjes kunnen nog voor veel doeleinden gebruikt worden

v     

Enz.

Ook wordt er gezocht naar alternatieve bronnen van energievoorzieningen.

 

Hoe bereiken we wat we willen?

Boerderijwerk

We werken relaxt in eigen tempo, naar keus alleen of samen, we zoeken werk dat bij je past in eerste instantie en bieden dan nieuwe dingen aan om te ontdekken wat nog meer bij je past of wat -voor jou nieuwe- talenten kunnen zijn.

Paardencoaching

Bij de paardencoaching en therapie gaan we uit van het contact dat je maakt met het paard. Dit gaat op een rustige en ontspannen manier en door in het nu te blijven.

 

Tot slot

Nog wat uitgangspunten op Zarah’s Hoeve:

v     

Regels zijn er alleen als er een reden voor is…  Vraag erom als je iets niet begrijpt.

v     

Mensen en planten hebben licht, warmte, water en rust nodig om te groeien, en natuurlijk: shit=mest=voeding. Dieren geven ons dat!

v     

De mens is in wezen goed, het dier zeer zeker!

v     

De zorg voor paarden die als co-therapeut werken moet goed/adequaat zijn.
1. De omgang met de paarden is vriendelijke en rustig.
2. De paarden leven in groep, staan altijd buiten –behalve s’ nachts bij koud en tegelijkertijd nat weer.
3. We rijden vanuit de bewegingen van het paard, zonder zadel (meestal) en (altijd) zonder bit!
4. Indien nodig krijgt een paard dat veel gewerkt heeft even vakantie.