Hoe werkt de zorgboerderij?

 

 

 

Zorgboerderij Zarah’s Hoeve is een plek waar volwassenen en jongeren door het buiten zijn en het werken tot rust kunnen komen.

 

De boerderij

De boerderij is een paardenbedrijf. Er leven 12 paarden, een stel kippen, een hond, zes katten en vier konijnen op de boerderij.

Het uitgangspunt op Zarah’s Hoeve is dat alle dieren er zoveel mogelijk op een manier leven die bij hun natuurlijke leefomstandigheden en aard past.

Ook de bloementuin en de grote moestuin worden op een natuurlijke manier verzorgd. Dat betekent onbespoten groenten, kruiden en bloemen.

Door natuurlijke omstandigheden te creëren worden de dieren, de planten, maar ook de mensen sterker. Ze kunnen de kracht vinden die bij hun aard past.

Het bedrijf biedt een mooie, rustige en veilige plek met begrip en respect voor elkaar, voor de dieren en de natuur.

We werken hier milieuvriendelijk, zijn zuinig met energie, hergebruiken waar mogelijk materialen en gereedschappen.

 

Dagbesteding en werkervaring opdoen

Zarah’s Hoeve biedt trajecten aan waarin verschillende elementen opgenomen zijn. Deelnemers kunnen voor dagbesteding activiteiten komen en/of werkervaringsplaatsen. Het eerste kan overgaan in het tweede.

 

Doelgroepen

Psychiatrische cliënten

Op Zarah’s Hoeve kunnen psychiatrische cliënten terecht in verschillende fasen van hun behandeling. Doordat zij buiten de instelling aan het werk te zijn, kan het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid groeien. Ook kunnen hier de eerste stappen gemaakt worden richting zelfstandig wonen en een arbeidsplaats.

Langdurig zonder baan

Een tweede doelgroep is de groep mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn en vanwege specifieke problemen (sociale, fysieke, psychische) een langere tijd nodig hebben om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Door op een plek te zijn waar iets van hen verwacht wordt, waar ze nodig zijn en waar ze met anderen moeten samenwerken, zal er bij hen een proces opgang gebracht worden dat kan gaan leiden tot ontwikkeling van vaardigheden om opnieuw te participeren in de samenleving.

Mensen met een burn-out

Door in een totaal andere omgeving en buiten te zijn, komt men gemakkelijker tot rust, het hoofd wordt leeg. Men kan meewerken op de boerderij of lekker naar de kippen staren.

 

Dagbesteding

De deelnemer die voor dagbesteding komt, wordt gevraagd welk werk in eerste instantie passend is in zijn situatie. Er wordt vanuit het dagelijkse werk activiteiten gezocht die daarbij aansluiten.

Als men wat langer op de boerderij is, verschuift het zwaartepunt steeds meer naar het meehelpen met al het werk op de boerderij. Zware en lichte klussen blijven elkaar afwisselen; hierbij wordt gekeken waar grenzen langzamerhand verlegd kunnen worden.

Naast een zinvolle invulling van de dag stimuleert het werken op de boerderij vaardigheden (sociale vaardigheden) die nodig zijn om - waar nodig - beter te functioneren in de samenleving.

 Werkervaring

De deelnemer die terug de arbeidsmarkt op wil/moet, start met een diagnosticerend observatietraject. Dit duurt een aantal weken. In die tijd brengen de cliënt zelf en de begeleider in kaart wat de sterke en zwakke plekken zijn om aan een betaalde baan te komen.

Aan het eind van deze periode wordt gezamenlijk een doel gesteld en een traject (inhoud en lengte) bepaald. Op basis daarvan start de training van de vaardigheden: samenwerken, op tijd komen, verantwoording nemen.

De deelnemer werkt een aantal dagen per week 4 à 6 uur per dag op de boerderij. De termijn wordt bepaald door de startsituatie en het ontwikkelingstempo van de deelnemer.

Werkzaamheden kunnen wisselen en er wordt gekeken naar wat het best bij de persoon past.

 

De punten waarop dit project zich profileert zijn:

-

De benadering van deelnemers. Een combinatie van werken, training en persoonlijke begeleiding. In een ontspannen sfeer, waarin vooral gekeken wordt naar welke -sluimerende- talenten iemand heeft.

-

Er wordt rekening gehouden met wat men aankan door afwisseling in tempo en in het werk.

-

Tot slot krijgt de deelnemer een advies over de beroepskeuze die het best bij zijn persoon en talenten past.

 

Wat gebeurt er op de zorgboerderij?

De medewerkers op de (zorg)boerderij werken in de moestuin (op natuurlijke wijze aangelegd en onderhouden), verzorgen de paarden, helpen mee in het onderhoud van het terrein/singels, bouwen hokken enz..

 

De positie van de zorgboerderij

De zorgboerderij is zelfstandig en heeft een samenwerkingsverband met een commercieel reïntegratiebedrijf, met de gemeente Tholen en met de GGZ WNB in Halsteren. De zorgboerderij is ook opengesteld voor mensen met een PGB.

 

Tot slot

Uitgangspunt is dat ‘alles’ (mensen, dieren, planten, materialen)  waarde heeft. Dus ‘rotzooi’ /waardeloos kennen we hier niet. Er is zoveel mogelijk hergebruik van materialen, spullen, afval.

Bijvoorbeeld

v     

Bij het uitsteken van onkruid worden de regenwormen uit de wortels gehaald en liefdevol naar de composthoop gebracht.

v     

Brandnetels zijn vervelend, maar vooral ook reinigende kruiden voor de paarden, thee voor de mens, luizenbestrijding in de moestuin

v     

Paardenmest is voeding voor de groenten in de tuin

v     

 Strotouwtjes kunnen nog voor veel doeleinden gebruikt worden

v     

Enz.

Ook wordt er gezocht naar alternatieve bronnen van energievoorzieningen.

 

Wilt u meer weten?

Bep Dijkhuizen 06 144 12 919